ΒΙΒΛΙΑ

Ελικωνία 
(1999)
Εκδόσεις Γαβριηλίδης 
ποίηση


Εκπυρσοκρότηση
(2014)
Εκδόσεις Κονιδάρη
πεζά


Αγία Αναρχία 
(2016, (2)2017)
Εκδόσεις Κουκκίδα 
ποίηση


17-85 mm Αορίστου Ενεστώτα
Calliope Aggellou /  Χ.Π. Σοφίας 
(2017)
Αθήνα 


μουσώνες 
τα δένδρα δυσκολεύονται 
να άνασάνουν 
(2018, (2)2019)
Εκδόσεις Κουκκίδα 
ποίηση

Ο έρωτας της βροχής 
είναι παντοτινός 
(2019)
Εκδόσεις Κουκκίδα
ποίηση


Holy Anarchy
(μετάφραση στα αγγλικά)
Ch.P. Sofias
(2019)
Αθήνα


αστρικό γεωμετρόλεξο
(2020)
digital art + λέξεις